Zasady nauki

Każdy uczestnik nauki jazdy obowiązany jest uiścić opłatę w ratach lub w całości. Zajęcia ustalane są indywidualnie, ponieważ każdy uczestnik ma czas w innych godzinach, przez co można spokojnie poustalać wizyty w praca licencjacka różnych porach dnia. Uczestnicy muszą obowiązkowo stawiać się zarówno na zajęciach teoretycznych jak i na praktycznych. Nieobecności eliminują uczestnika z kursu, ponieważ końcem nauki ma być odpowiedniej jakości jazda samochodem. wtopki gwintowane inserty Każdy uczestnik by być dopuszczonym do egzaminu, musi przejść odpowiednią ilość szkolenia teoretycznego oraz praktycznego, bezbłędnie, dzięki czemu uczestnik będzie miał ogromną szansę na zdanie samego egzaminu.
W przypadku niejasności lub braków w jeździe, zalecamy dokupienie lekcji, by wyszkolić się doskonale w prowadzeniu samochodu. Należy bowiem pamiętać, że uczestnicy będą kiedyś kierowcami i muszą wiedzieć jak jeździć, by nie zrobić na drodze nikomu krzywdy.